Pecita V4 versus Pecita V3

Pecita V4


(non) ae aé ai ao ap at att av c’ cti di ep gd gl ky hj ho ine inf ini inl inn ino ins inu inv ij im in jo kd ke kf kh ki kk kl kn ko kr ku ky lon loo mo pon por pe po ppe ri rou ro rs rt sont ta te th ti tr ts tu ût uo ur ut ux va ve vi vo wi wn ye yo Ay Ce Co Eo Ka Ki Ko Ku ; (sec avant) ci chy ff ge gf gh gi gn go gr his l’ m’ n’ off Goo ; (sec après) baĕ bbĕ cf de ĕdnĕ été ĕez foĕ ft gaĕ ĕng no of ont sc ǔsc ǒsc ȳsc ; (calt) blǒ ǒbst bsǒ ccaǒ cceǒ cciǒ ccoǒ ccuǒ caǒ cbǒ ceǒ chǒ ckǒ clǒ cmǒ cnǒ comǒ conǒ coǒ crǒ csǒ ctǒ cuǒ cwǒ cyǒ czǒ ccǒ daǒ ǒdd eoǒ ettǒ ǒet ǒffi faǒ fiǒ fflǒ flǒ guǒ laǒ leǒ llǒ loǒ ǒls mmǒ neǒ nnǒ oiǒ oîǒ omǒ onǒ ǒoo ouǒ ppǒ quǒ rrǒ saǒ sbǒ ǒsd seǒ sfǒ sgǒ shǒ siǒ sjǒ skǒ slǒ smǒ sonǒ soǒ ssǒ ǒst suǒ svǒ swǒ sxǒ syǒ szǒ ttǒ -t-; (todo) Go Li Lo Mo Pé Pè Pê Pa Pe Ro Un


Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.


Зајди, зајди јасно сонце,
зајди помрачи се,
и ти јасна ле месечино,
бегај удави се.

Црнеј горо, црнеј сестро,
двата да црнејме,
ти за твојте лисја ле горо,
јас за мојта младост.

Твојте лисја горо сестро,
пак ќе ти се вратат,
а мојата младост ле горо,
нема да се врати.

Pecita V3.5


(non) ae aé ai ao ap at att av c’ cti di ep gd gl ky hj ho ine inf ini inl inn ino ins inu inv ij im in jo kd ke kf kh ki kk kl kn ko kr ku ky lon loo mo pon por pe po ppe ri rou ro rs rt sont ta te th ti tr ts tu ût uo ur ut ux va ve vi vo wi wn ye yo Ay Ce Co Eo Ka Ki Ko Ku ; (sec avant) ci chy ff ge gf gh gi gn go gr his l’ m’ n’ off Goo ; (sec après) baĕ bbĕ cf de ĕdnĕ été ĕez foĕ ft gaĕ ĕng no of ont sc ǔsc ǒsc ȳsc ; (calt) blǒ ǒbst bsǒ ccaǒ cceǒ cciǒ ccoǒ ccuǒ caǒ cbǒ ceǒ chǒ ckǒ clǒ cmǒ cnǒ comǒ conǒ coǒ crǒ csǒ ctǒ cuǒ cwǒ cyǒ czǒ ccǒ daǒ ǒdd eoǒ ettǒ ǒet ǒffi faǒ fiǒ fflǒ flǒ guǒ laǒ leǒ llǒ loǒ ǒls mmǒ neǒ nnǒ oiǒ oîǒ omǒ onǒ ǒoo ouǒ ppǒ quǒ rrǒ saǒ sbǒ ǒsd seǒ sfǒ sgǒ shǒ siǒ sjǒ skǒ slǒ smǒ sonǒ soǒ ssǒ ǒst suǒ svǒ swǒ sxǒ syǒ szǒ ttǒ -t-; (todo) Go Li Lo Mo Pé Pè Pê Pa Pe Ro Un


Somehow, although he is the smallest office boy around the place, none of the other lads pick on him. Scuffling and fighting almost has ceased since Kerensky came to work. That's only one of the nicknames of Leo Kobreen, and was assigned to him because of a considerable facial resemblance to the perpetually fleeing Russian statesman, and, too, because both wore quite formal standing collars.


Зајди, зајди јасно сонце,
зајди помрачи се,
и ти јасна ле месечино,
бегај удави се.

Црнеј горо, црнеј сестро,
двата да црнејме,
ти за твојте лисја ле горо,
јас за мојта младост.

Твојте лисја горо сестро,
пак ќе ти се вратат,
а мојата младост ле горо,
нема да се врати.